Allmänna villkor

Partival.se är en tjänst som gör det enklare för osäkra väljare att hitta sin riktning i politiken. Vi tar ej ansvar för eventuella fel som skulle kunna uppstå i samband med undersökningen och det parti som vi föreslår att rösta på. Vi tar heller ej ansvar för eventuella vinklingar i frågor då detta bara är ett grundutbud av frågor som kommer att ändras efter feedback från användare av tjänsten.

Partival.se låter användarna vara med i processen av att bygga upp sidan och utbudet av frågor, men förbehåller sig rätten att välja vilka frågor som publiceras för att undvika olämpliga eller vinklade frågor på ett sätt som kan skada tjänsten eller göra folk upprörda.

Partival.se samlar in mail-adresser samt namn frÃ¥n användarna för att låta användare som anmält sig vara med i utlottningar av priser som kommer delas ut under valperioden 2014. Vi förbehåller oss rätten att skicka nyhetsbrev från partival.se samt kommande projekt. Vi förbehåller oss även rätten att sälja vidare mail-adresser och namn kopplade till dem, detta för att låta partier som är relevanta till din undersökning skicka yttligare information och rekryteringskampanjer. Vi tar ej ansvar för eventuella massutskick eller spam-mail kopplade till användandet av tjänsten, men kommer inte sälja adresser till oseriösa parter.